logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 เมษายน 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  19 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 มีนาคม 2561