logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 96 ตำบลพนา

     ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ได้มีประกาศเป็นการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 96 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ประมาณ 90 ตารางวา ราย นางนันทิกานต์  อรรถวัน ขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง นั้น

     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญขอเรียนว่า ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นต่อโครงการดังกล่าวครบกำหนดระยะเวลาตามประกาศเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
img-331084003.pdf 623 KB 5
31 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขท...
  นายยุทธชัย เสนสาร ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 527 (บางส่วน) ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมื...
  30 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์ เริ่มจ่ายแล...
  22 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหม...
  การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 526 (บางส่วน) ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจ...
  21 เมษายน 2566
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง