logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 96 (บางส่วน)

ประกาศรับฟังความคิดเห็นแผนที่

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศรับฟัวความคิดเห็น อจ 96.pdf 215 KB 3
2 มีนาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลข...
  ด้วยนางอำนวย เพชรชารี ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 460 (บางส่วน) ตำบลอำนาจ อำเภอล...
  17 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ผิดกฎหมาย
  ที่ราชพัสดุ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน มีไว้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ กระทรวง ทบวง กรม เป็นหลัก
  22 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  22 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง