logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุมชน ถนนคนเดินอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุมชน ถนนคนเดินอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ.324 (หอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

อัลบั้มภาพ

15 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่...
  27 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ.450 ...
  27 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น " TRD SMART PAY " เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแ...
  19 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง