logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา - ธนารักษ์"

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดจองสิทธิโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า)
โดยสามารถจองได้ 2 ช่องทางคือ

(1) จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ www.samutprakan.treasury.go.th และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล www.med.mahidol.ac.th และ ธพสwww.dad.co.th
(2) จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Walk in) ได้แก่
2.1 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.
2.2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. (เฉพาะวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. เท่านั้น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารผ่านระบบให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 (ห้าสิบแปด) ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง
2. มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
สำหรับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดโครงการฯ ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานที่สนใจรายละเอียดโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2142 2276, 0 2142 2283
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ Senior Complex

1.ได้สิทธิพักอาศัย 30 ปี
2.สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสถาบันการเงิน
3.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้บริการของสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ตามสิทธิของบุคคลนั้นๆ หรือ หากเจ็บป่วยในระดับปฐมภูมิสามารถใช้บริการโครงการส่วนขยาย ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (Extended OPD) ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (มีค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา)
4.มีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบสมาชิก (Member) หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Package) ให้เลือกตามค่าใช้จ่ายที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี โดยศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายกำหนด
5.เมื่อเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงหรือติดเตียงและเป็นผู้ป่วยระยะท้ายสามารถใช้บริการ Nursing Home Zone (พื้นที่ส่วนให้การดูแล สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพ) และ Hospice Zone (ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดยมีหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด

http://senior-complex.treasury.go.th/home.php?pagename=home

อัลบั้มภาพ

23 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศคณะกรรมการอำนวยการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่...
  27 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ.450 ...
  27 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุ...
  15 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง