logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

อัลบั้มภาพ

22 ธันวาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลข...
  ด้วยนางอำนวย เพชรชารี ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 460 (บางส่วน) ตำบลอำนาจ อำเภอล...
  17 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการข...
  ด้วยนางนันทิกานต์ อรรถวัน ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ. 96 (บางส่วน) ตำบลพระเหลา อ...
  2 มีนาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ผิดกฎหมาย
  ที่ราชพัสดุ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน มีไว้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ กระทรวง ทบวง กรม เป็นหลัก
  22 ธันวาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง