logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  9 มีนาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  22 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  20 ธันวาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  1 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5 ตุลาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  21 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  8 กันยายน 2565
 • ประกาศคณะกรรมกาดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  21 มิถุนายน 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  8 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  24 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  16 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 เมษายน 2561
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
  21 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  5 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  24 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  22 กรกฎาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  8 มิถุนายน 2558