logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและข้อสั่งการของผู้บริหาร ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการสำคัญ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อัลบั้มภาพ

1 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.)
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง