logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) ณ บริเวณย่านชุมชนตลาดสดอำนาจเจริญ

อัลบั้มภาพ

3 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.)
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง