logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายกฤติน มังคะลี ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายกฤติน มังคะลี ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (Big day) "ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

อัลบั้มภาพ

9 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญคร...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
  6 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ร่วมพิธีเปิด "งานวันเกษตรกรเมืองธรรมเกษตรและของดีอำนาจเจริญ"
  29 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง