logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวา 09.30 น. นายกฤติน มังคะลี ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายไชโย พลทม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และนางสาวรุ่งรัตน์ ไชยรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพ

23 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญคร...
  8 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
  6 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • ร่วมพิธีเปิด "งานวันเกษตรกรเมืองธรรมเกษตรและของดีอำนาจเจริญ"
  29 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง