logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวา 09.30 น. นายกฤติน มังคะลี ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายไชโย พลทม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ และนางสาวรุ่งรัตน์ ไชยรัตน์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพ

23 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.)
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่...
  14 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง