logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านระบบ New GFMIS และระบบ KTB Corporate Online

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายไสว สะอาด ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านระบบ New GFMIS และระบบ KTB Corporate Online สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม

อัลบั้มภาพ

14 พฤษภาคม 2567 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.)
  21 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  15 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • พิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี 2567
  9 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง