logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและการทำงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ แนะนำการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการและการทำงาน

ภาพกิจกรรม การปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและการทำงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ แนะนำการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการและการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเต็มรูปแบบและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ต่อการขอทราบราคาประเมินที่ดิน และรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

อัลบั้มภาพ

2 มิถุนายน 2565 | จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญร่วมสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกตามโครงการ “สืบสาน อนุรั...
  30 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญร่วมสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก ทุก ๆ โอกาส ตามโครงการ ...
  28 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ ...
  21 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง